image

Sıfır Atıkla Sorumlu Endüstri, Sorunsuz Çevre Dönemi

Türkiye’de, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni uygulayan ilk özel şirket olan PİMTAŞ, kaynakları verimli kullanırken, çevreyi de korumaktadır.

Küresel ısınmayla dengesi bozulan dünya, diğer yandan hızla artarak 7.5 milyara ulaşan nüfusa yeterli kaynak sunamama tehlikesiyle yüz yüze… Açlık çeken insan sayısının 821 milyonu aştığı dikkate alındığında israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve çevrenin daha iyi korunması artık zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Dünya ülkeleri, tam da bu noktada sıfır atık ve geri dönüşüm projeleriyle çevreyi ve ekonomiyi koruma yoluna gitti. Türkiye’de de bu kapsamda düğmeye basıldı ve Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” Hareketi genişlemeye başladı. Nitekim israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, geri dönüşümle daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya yaratma çabası ile yürütülen “Sıfır Atık” hareketi kapsamında bireysel ve toplumsal eğitim projelerinin sayısı giderek artıyor. Türkiye geneline yayılan eğitim çalışmalarıyla bireysel ve toplumsal bilinç güçlenirken, yasal düzenlemeler ile kamu ve özel sektörde de “Sıfır Atık” hamlesi için düğmeye basıldı.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi İlk Kez Uygulandı

Özellikle sanayide oluşan atık miktarının azaltılması hem çevreyi, hem ekonomiyi ciddi şekilde etkiliyor. Öyle ki; 1 yılda elde edilecek 31 milyon ton atık ile: 42 milyon ağaç kesilmekten kurtarılabilir, 20 milyar Kwh elektrik tasarrufu yapılabilir, 69 milyon m3 daha az su kullanımı gerçekleşebilir, 585 milyon Kg daha az sera gazı salınımı yapılabilir ve ekonomiye 13 milyar TL’lik katma değer sağlanabilir.Bu nedenle kararlı şekilde Sıfır Atık projesini yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şirketlerin “Sıfır Atık Yönetim Sistemini” kurarak, çevreye ve ekonomiye katkı sunmasını hedefliyor. Türkiye’de, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni uygulayan ilk özel şirket olma başarısını PİMTAŞ gösterdi.Ülkemizde bir ilke imza atan şirket aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay verdiği ilk PİMARGE Merkezi’ni kurarak da dikkat çekiyor. Gebze’de yaklaşık 1.5 milyon dolarlık yatırımla 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan Ar-Ge merkezi, yılda gerçekleştirdiği 25 inovatif proje ile plastik sektörünün katma değeri daha yüksek ürünler üretmesini hedefliyor. Ar-Ge merkezinde, üniversitelerle de iş birliği yapan PİMTAŞ, Okan Üniversitesi Rektörlüğü ile master programları yürütüyor. Teori ile pratiği bir araya getiren eğitim projeleriyle sinerji yaratan PİMTAŞ, üniversite sanayi iş birliğini güçlendirerek nitelikli istihdama da katkı sunuyor. Uluslararası yapıya sahip olan PİMTAŞ, yurt çapında 500 bayiye ürünlerini gönderiyor ve 105 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, pek çok sektöre hizmet sunarak küresel ve bölgesel risklere karşı elini güçlü tutuyor. PİMTAŞ, 1977 yılından beri plastik boru, ek parça, küresel vana, kelebek vana, çekvalf, rakor, havuz ve tesisat teknik ekipmanlarını üretimiyle 7 bin çeşit ürüne imza atıyor.