image
 • ...

  Etik ve güvenilir olmak; etkileşim ve ticaret ilişkisi içinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza karşı etik değerlerimize ve verdiği sözlere saygılı ve ticaretin güven olmadan yürümeyeceğinin bilincinde olarak hareket ederiz. Kurulduğumuzdan bugüne insanların saygısı ve güveniyle büyüdüğümüzü iyi biliriz.

 • ...

  Yeniliğe ve gelişime açık olmak; değişim ve gelişimin bir işletme için gerekliliğine inanırız, İş süreçlerimizde ve içinde bulunduğumuz Pazar dinamiklerinde teknolojik ihtiyaçlara ve pazardaki değişimlere duyarlı olarak daha iyiye doğru götürmek için kurumca adımlar atmaktan geri durmayız.

 • ...

  Müşteri ve kalite odaklılık; müşterilerimize ve işimize duyduğumuz saygının gereği olarak ürün ve hizmetlerimizin kalitesini müşterilerimizin beklentilerinin üstünde sunmaya gayret ederiz.

 • ...

  İnsan odaklılık; bizim işimizin temeli insan ilişkilerine dayanır, biz insan ile üretir ve insana hizmet ve ürün satarız. İnsana değer verdikçe işimize ve kendimize değer katmış oluruz. O nedenle insanın kıymetini biliriz.

 • ...

  İletişim odaklılık; kurum içinde ve dışında çalışanlarımız, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle olduğu gibi sağlıklı, dürüst ve açık bir iletişim yolu izleriz.

 • ...

  Sürdürülebilirlik/istikrar; biz başarının veya karlılığın dönemsel ve göreceli birer kavram olduğunu bilir, sektörümüzde kalıcı olmak için sistemimizin tüm parçalarının aynı uyum ve kararlılıkla geleceğe doğru ilerlemesini sağlarız.

 • ...

  Çevreye ve topluma saygı; doğaya, hayvanlara ve topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Gelecek nesillerin yaşayacağı dünyada ürün üretirken ve doğayı kullanırken, iyi şeyleri azaltmamaya ve üzerine yeni değerler eklemeye özen gösteririz.